O Tratích

Projekt Ski Velké Dářko je podporován Mikroregionem Velké Dářko, svazkem obcí do něhož náleží Cikháj, Karlov, Radostín, Světnov, Škrdlovice, Vojnův Městec, Polnička, Račín. Podporují nás i místní hospůdky a restaurace.

Lyžařské běžecké tratě jsou pravidelně strojově upravovány vlečným stopařem zapřaženým za sněhovou čtyřkolku. Strojově je projížděna vždy jedna stopa na klasiku. Vzhledem k překrývání se okruhů a k opakované údržbě tras, je, na nejvíce vytížených úsecích, zpravidla projeta stopa obousměrná.

Tratě jsou upravovány pravidelně před víkendem (v pátek odpoledne). Za příznivých sněhových podmínek, nebo naopak pokud si to povětrnostní podmínky a stav tratí vyžádají, jsou trasy upravovány také uprostřed týdne (většinou v úterý nebo ve středu).  Prioritně jsou vždy upravovány nejfrekventovanější okruhy okolo Velkého Dářka, Radostína a Škrdlovic.

Lyžařské tratě jsou rozděleny do logických okruhů (v mapě i v terénu značeny barevně), které odpovídají nejčastěji používaným trasám v okolí jednotlivých vesnic subregionu Velké Dářko. Značení tratí v terénu je provedeno barevnými značkami na stromech nebo zatlučených kůlech, v podobě vodorovného barevného pruhu.

Pro tuto sezonu byla vydána mapa tratí, kterou lze získat v restauracích, které podporují tento projekt a dále také ve vybraných informačních centrech regionu.  

Přejme si vydatnou zimu a těšíme se s Vámi na viděnou.

Financování

Počasí

Radar bouřky